top of page

על גירושין ודיני משפחה

מאמרים נוספים

הסכמי הורות משותפת

לא מעט נשים ו/או גברים לא הצליחו לממש את הצורך אנושי טבעי להולדת ילדים ולמימוש הורות, והם מעוניינים לממש צורך זה ללא קשר נישואין . לשם כך נחתם חוזה הורות משותפת המסדיר את אחריות ההורים לגידול הילד ומדגיש את העובדה כי שותפות באחריות ההורית אינה מחייבת בהכרח קשר נישואים או קשר מיני, אלא מחייבת קשר של שותפות, תקשורת, כבוד הדדי, פרגון ואכפתיות.

היום, אתם לעשות זאת בדרך מסודרת ויעילה ובאופן הממזער את החששות הטמונים בצעד זה.

סביב רצון זה , נחקק חוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב- 1992:

הזוגות אשר מבקשים לממש הורות משותפת, עורכים ביניהם עוד בטרם יציאת הצאצא לעולם, "הסכם להורות משותפת". מטרתו של הסכם זה הינה - מחד, להבטיח את זכויותיהם וחובותיהם של ההורים כלפי ילדיהם המשותפים, ומאידך, להבטיח כי תתבצע הפרדה מהבחינה הרכושית כלכלית, והן מבחינות אחרות הנוגעות למהלך אורח החיים וכל זאת מתוך ראייה של טובת הילד.

מה יש לכלול בהסכם הורות?

שם הילד – ושם משפחתו.

משמורת

בהסכם הורות משותפת, על ההורים להסדיר מי יהיה ההורה המשמורן, או אם ברצונם כי המשמורת על הילד תהיה משמורת משותפת. יודגש, כי עפ"י חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ד 1962 שני ההורים הינם אפוטרופסים הטבעיים של הילד הכוללת בתוכה את החובה והזכות לדאוג לכל צרכיו של הילד.רצוי לכלול גם סעיף הנוגע לאופן משמורת הילדים במקרה פטירה חלילה של אחד ההורים.

הסדרי ראייה וחלוקת זמני שהות

כיוון שהילד מתגורר בפועל אצל אחד ההורים, נהוג לקבוע מראש זמני שהות של ההורה השני עם הילד.

דמי מזונות

ניתן לקבוע את חובת המזונות והיקפה, חובת תשלום מדור, הוצאות חינוך, הוצאות בריאות שאינם מכוסים מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי כגון: טיפולי שיניים, פסיכולוגים וכד'.

מקום מגורי הילד

הסכמה על מרחק מגורים של ההורים זה מזה ולעיתים גם הסכמה על מקום המגורים או הסדרי מעבר מגורים ממקום למקום.

רכוש הצדדים

לרוב נהוג לרשום סעיפים שיקבעו הפרדה רכושית בין הצדדים.

הסכמות שונות

רצוי שההסכם יכלול הסכמות שונות בעניין אופן כניסת האישה להיריון, ביצוע בדיקות גנטיות שעל הצדדים לעבור ולאחר מכן הסכמות לתקופת ההיריון.

כן רצוי לכלול אף הסכמות בכל הנוגע לגידול הילד, אופן חינוכו וכד'.

מה התוקף של הסכם זה והאם יש צורך לאשרו בבית המשפט?

תנאי מרכזי לתוקפו המשפטי של הסכם הורות משותפת הינו אישורו של ההסכם בפסק דין על ידי שופט בבית המשפט לענייני משפחה במעמד שני הצדדים וזאת כדי שההסכם יקבל תוקף משפטי.

לפגישת ייעוץ מקצועית
צלצלו עכשיו 052-3943004
 
או שלחו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

הטופס נשלח בהצלחה! תודה שיצרתם עימנו קשר

bottom of page