top of page

על גירושין ודיני משפחה

מאמרים נוספים

הסכמי גירושין

הסכם גירושין, הוא לרוב הדרך הנעימה והיעילה ביותר לסיים את מערכת הנישואין. הסכם גירושין טוב יסגור היטב את כל הפינות באופן שימנע או לפחות יצמצם למינימום את המחלוקות העתידיות בין בני הזוג החתומים עליו.

מה צריך לכלול הסכם גירושין טוב?

כאשר יש לבני הזוג ילדים משותפים קטינים, הסכם גירושין כולל אמור להתייחס לכל אחת מארבעת הסוגיות המרכזיות הבאות:

אפוטרופסות, משמורת וזמני שהות

בפרק זה, על בני הזוג לקבוע מי יהיה ההורה המשמורן אשר אצלו יתגוררו הילדים ומה יהיו זכויות ההורה הלא משמורן. לחילופין, יכולים בני הזוג להחליט על משמורת משותפת. מאחר וברוב המכריע של המקרים, שני בני הזוג נותרים האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם, ההסכם צריך לקבוע כיצד יקבלו בני הזוג את ההחלטות הנוגעות לילדים לאחר הגירושין: בנוגע לבריאותם, חינוכם, מקום מגוריהם וכיוצ"ב. ההסכם צריך לקבוע זמני שהות מפורטים של הילדים עם כל אחד מן ההורים.

בנוסף, בפרק זה ניתן להסכים על המסגרת החינוכית בה יתחנכו הילדים, על אופן הוצאת הילדים מהארץ וכן על כל החלטה אחרת בנוגע לגידול הילדים.

מזונות הילדים

בפרק זה, על בני הזוג לקבוע את סכום מזונות הילדים הקבוע שישולם, את מועד תשלום המזונות מידי חודש ואת אופן ביצוע התשלום, וכיוב'. בנוסף על ההסכם להגדיר את ההוצאות החריגות המתווספות לתשלום המזונות הקבוע (כגון: הוצאות רפואיות, הוצאות חינוכיות, חוגים וכד') - כיצד יוחלט לגבי ההוצאות החריגות ואיך יתחלקו הוצאות אלה בין ההורים.

חלוקת רכוש

בפרק זה, על בני הזוג להסדיר את חלוקת הרכוש שצברו במהלך חייהם המשותפים, להגדיר בדיוק ובפירוט את פרטי הרכוש שנצברו ואת אופן חלוקתם. חשוב להתייחס לכל ההיבטים הרכושיים – דירת המגורים המשפחתית- יש להחליט האם למכור אותה כעת או בעתיד, אופן חלוקת התמורה, אופן תשלום המשכנתא וחלוקתו; חשבונות בנק נפרדים ומשותפים וחסכונות; מכוניות; זכויות סוציאליות- יש לקבוע את חלוקת כל הזכויות שנצברו מעבודה ע"י אחד מבני הזוג במהלך החיים המשותפים, כולל מוניטין ונכסי קריירה; עסקים; חובות משותפים ונפרדים; מניות וזכויות אחרות.

סידור הגט

יש לציין בהסכם את הסכמתם המשותפת של בני הזוג להתגרש ואת מחויבותם לפנות לבית הדין הרבני האזורי לצורך הסדרת הגט.

  1. הימנעו מלנסח בעצמכם את הסכם הגירושין - אל תתפתו "לחסוך" שירותי עו"ד מומחה בתחום דיני המשפחה במשא ומתן לקראת החתימה על ההסכם ובניסוח הסכם הגירושין עצמו. אל תתפתו להוריד נוסח של הסכם מהאינטרנט. כל הסכם גירושין לגופו! הסכם הגירושין צריך להיות מותאם עבורכם , פן חלילה, תאלצו להתמודד לאחר אישור ההסכם עם תביעות בסוגיות שלא "נסגרו" בהסכם הגירושין.

  2. על הסכם הגירושין להיות ברור ומנוסח היטב - הסכם גירושין טוב יהיה מנוסח בשפה בהירה, ברורה ומדויקת מאוד, שאינה מותירה מקום לכוונות סמויות ולפרשנויות שונות. הניסוח צריך להיות אומנם ניסוח משפטי הנעשה ע"י עו"ד מומחה ומיומן, אך כזה שתוכלו להבינו ולהתנהל על-פיו בקלות, וכזה שיהיה תקף בבית המשפט.

לפגישת ייעוץ מקצועית
צלצלו עכשיו 052-3943004
 
או שלחו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

הטופס נשלח בהצלחה! תודה שיצרתם עימנו קשר

bottom of page